Welpen

Leeftijd: 
8 tot 10 jaar

Is het leven een jungle of een speeltuin? Kabouters en welpen leren zélf spannende dingen doen. Hun eigen lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in bomen klimmen, kampen bouwen onder de blote hemel ...

Leiding:

Irene Van Dyck        irenevandyck@icloud.com        0475 70 73 02

Klaas Michiels         klaasmichiels@gmail.com         0474 40 62 25

Daan Weyns            daan.weyns@icloud.com           0477 81 02 09

Jasper Raes             jasper.raes@gmail.com             0478 11 94 43