Welpen

Leeftijd: 
8 tot 10 jaar

Is het leven een jungle of een speeltuin? Kabouters en welpen leren zélf spannende dingen doen. Hun eigen lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in bomen klimmen, kampen bouwen onder de blote hemel ...

Leiding: